Instrukcja korzystania z BIP

Wersje archiwalne strony:
  • Instrukcja korzystania z BIP wersja z dnia 21.04.2021, 20:32
    powód zmiany: aktualizacja
  • Instrukcja korzystania z BIP wersja z dnia 07.04.2021, 22:17
    powód zmiany: Menu przedmiotowe ( lewym strona ekranu ) - wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.Moduł wyszukujący ( w prawej, górnej części ekranu ) - wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.www.bip.gov.pl - adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.Redakcja - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - pracownik Podmiotu.

Wersje archiwalne załączników do strony: Nie było zmian