Kontakt

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.

ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz

NIP 687-10-04-553; REGON 370269712 KRS 0000132011

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 3 342 500 zł wpłacony w całości

Rachunek bankowy: Bank PEKAO SA I o/Sanok:

40 1240 2340 1111 0000 3191 4530

tel. 13 46 31 001 tel. 13 46 29 390

email: zut.biuro@zut.zagorz.net


+ =

Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 09.04.2021, 08:44
Dokument oglądany razy: 622
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 09.04.2021