Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, które zostaną wytworzone przez oczyszczalnię ścieków w Zagórzu

Numer przetargu: 2021/BZP 00228496/01
Informacja opublikowana: 12.10.2021, 09:20
Data zakończenia przetargu: 08.11.2021, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 08.11.2021, 11:30 (nierozstrzygnięty/anulowany)
Kontakt: Agnieszka Kielar tel. 502 107 939 email: agnieszka@zut.zagorz.net
Podlega Ustawie
Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (12.10.2021, 08:44) - pobrań: 27
 2. Specyfikacja warunków zamówienia.pdf (12.10.2021, 08:44) - pobrań: 33
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór umowy.pdf (12.10.2021, 08:45) - pobrań: 25
 4. Załącznik nr 2 do SWZ- formularz ofertowy.docx (12.10.2021, 08:45) - pobrań: 26
 5. Załącznik nr 3 do SWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (12.10.2021, 08:45) - pobrań: 26
 6. Załącznik nr 4 do SWZ o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx (12.10.2021, 08:46) - pobrań: 25
 7. Załącznik nr 4.1 do SWZ - o braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego.docx (12.10.2021, 08:46) - pobrań: 25
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ- wykaz usług.docx (12.10.2021, 08:47) - pobrań: 24
 9. Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz pojazdów.docx (12.10.2021, 08:47) - pobrań: 26
 10. Załącznik nr 7 do SWZ - wzór zobowiązania.docx (12.10.2021, 08:47) - pobrań: 26
 11. Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx (12.10.2021, 08:48) - pobrań: 31
 12. Załącznik nr 9 do SIWZ - badania osadu.pdf (12.10.2021, 08:48) - pobrań: 26
 13. Kwota finansowania zadania.pdf (08.11.2021, 11:38) - pobrań: 12
 14. Informacja z otwarcia ofert.pdf (08.11.2021, 12:23) - pobrań: 14
 15. Unieważnienie przetargu.pdf (10.11.2021, 07:38) - pobrań: 11
Opublikował: Tomasz Swierczek
Publikacja dnia: 12.10.2021, 09:20
Dokument oglądany razy: 221