Władze spółki

Władzami spółki są:

1. Zgromadzenie wspólników

2. Rada nadzorcza

3. Zarząd


Skład Rady Nadzorczej: 

1. Zbigniew Tanawa - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Stanisław Fal - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Wojciech Wojnar - Sekretarz Rady Nadzorczej


Kontakt z Radą Nadzorczą możliwy jest listownie na adres korespondencyjny Spółki.


Skład Zarządu:

1. Bartłomiej Florian - Prezes Zarządu

2. Sidor Jan - Członek Zarządu


Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 09.04.2021, 08:50
Dokument oglądany razy: 470
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 01.04.2021