Zastrze??enia prawne

Zastrze??enia prawne

Czym s? pliki cookies?
Cookies to dane informatyczne w postaci niewielkich plik??w tekstowych tworzonych przez serwery WWW, kt??re nast?pnie s? wysy??ane do przegl?darki internetowej i zapisywane na dysku po stronie u??ytkownika.

Do czego nasz serwis u??ywa cookies?
Plik??w cookies u??ywamy w celu:
- dopasowania zawarto??ci serwisu do preferencji u??ytkownika
- prowadzenia anonimowych statystyk odwiedzin serwisu
- optymalizacji serwisu do przegl?darki internetowej, w kt??rej jest uruchamiany po stronie u??ytkownika
- optymalizacji wy??wietlania baner??w reklamowych

Rodzaje plik??w cookies u??ywane w naszym serwisie.
sesyjne - to rodzaj cookies tymczasowych, kt??re s? przechowywane w przegl?darce u??ytkownika a?? do momentu zamkni?cia sesji lub wy???czenia przegl?darki
sta??e - to pliki cookies, kt??re s? przechowywane po stronie u??ytkownika a?? do czasu ich wyga??ni?cia kt??ry mo??e by? r????ny dla r????nych cookies lub do momentu r?cznego usuni?cia ich z urz?dzenia przez u??ytkownika.

W jaki spos??b usun?? pliki cookies?
Pliki cookies z regu??y s? zapisywane w miejscu wskazanym przez przegl?dark? internetow?. U??ytkownik mo??e skonfigurowa? swoj? przegl?dark? w spos??b zgodny z w??asnymi preferencjami odno??nie plik??w cookies. Mo??e je zablokowa? lub permanentnie usun??.

Spos??b zarz?dzania plikami cookies i metody ich usuwania s? zale??ne od producenta przegl?darki internetowej.

Jednocze??nie informujemy, ??e ograniczenia w stosowaniu plik??w cookies mog? wp??yn?? na dzia??anie niekt??rych funkcjonalno??ci naszego serwisu.


Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 21.04.2021, 20:42
Dokument oglądany razy: 765
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 07.04.2021